Menü Kapat
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ Özel İletişim Vergisi oranı 30.01.2021 tarihiden itibaren %10 olarak uygulanacaktır.
RİSKLİ YAPI TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV ORANI Afet Riski Altındaki Yapılara İlişkin İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı %1’e Düşürüldü.
MÜCBİR SEBEP HALİNDEKİ MÜKELLEFLER Mücbir sebep kapsamında olan bazı mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmiştir.
BA BS BİLDİRİMLERİ E-Belge şeklinde düzenlenen belgeler 01.07.2021 tarihinden itibaren Ba Bs formalarında bildirilmeyecektir.
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ Değerli Konut Vergisi 01.01.2021 itibari ile yürürlüğe girmiştir.
NAKDİ SERMAYE ARTIRIMI 2020 yılı Nakdi Sermaye Artırımına ilişkin indirim oranı % 9,81’dir.
2020 İKİNCİ 6 AYLIK GEKAP 2020 yılı ikinci 6 aylık Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi son verilme süresi 01.02.2021’dir.
E-DEFTER SAKLAMA SÜRE UZATIMI Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemi E-Defter dosyaları ile beratların ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemine aktarılma zamanları uzatıl...
E-DEFTER VE BERATLARININ İKİNCİL KOPYALARININ YÜKLENMESİ E-Defter dosyaları ile beratların ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemine aktarılma zamanları hakkında
HAMİLİNE HİSSE BASTIRILMASI VE DEVRİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER Yönetim Kurulu Karar Defteri, Pay Defteri, Hisse Senedi Basımı ve Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin devrine ve kayıt altına alınmasına ilişkin önemli...
TEMERRÜT FAİZ ORANI HAKKINDA Temerrüt Faiz Oranı 01.01.2021 tarihinden itibaren % 18,25 olarak belirlenmiştir.
GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE BAZI HAD DEĞİŞİKLİKLERİ Gelir Vergisi Tarifesi de dahil Gelir Vergisi Kanununda yer alan hadler 2021 yılı için yeniden belirlendi.
Gizlilik Politikası ve KVKK
Sayfa Yükleniyor
Ziyaretçilerin sitemiz ile etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Kabul Et'e tıklayarak, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul edersiniz. Daha fazla bilgi için tıklayınız.
KABUL ET